OR

Leden 2020-2021:

  • Eefke van den Heuij            voorzitter
  • Janneke Strien                     secretaris
  • Janneke Broekman             penningmeester
  • Henrita Buitendijk
  • Jiska ten Haaf
  • Janneke Kuijpers
  • Lonneke Reijnen
  • Marloes van Kraaij
  • Pieter Klijs
  • Yvonne Mennen
Marjan van Eijk en Lolita Mols zijn contactpersonen namens het team.