Anti-pestcoördinator

Anti-pestcoördinator

Elke school heeft de verantwoordelijkheid om pesten tegen te gaan en de sociale veiligheid te bevorderen. Daarbij is er één persoon als aanspreekpunt voor kinderen en ouders nodig. Bij ons op school ben ik, Ilse Arts-Nagels, de anti-pestcoördinator (en tevens vertrouwenspersoon). Bij mij kunt u als ouder of als kind dan ook terecht als er sprake is van pestgedrag. Mocht u mij willen spreken dan kan dit op afspraak. Graag even binnenlopen in groep 7 (ik ben de hele week aanwezig) voor of na schooltijd of per mail een afspraak maken (dit wordt gewaardeerd). Zo kan er echt de tijd genomen worden om de pestproblematiek te bespreken en de aanpak in werking te zetten. Ik ben te bereiken per mail op: i.arts@lijn83po.nl
Wanneer er sprake is van pestgedrag is de eerste stap om er met de groepsleerkracht over te gaan praten. De leerkracht kan mijn hulp inschakelen, dit kunnen kinderen en ouders ook doen. Ik zal in gesprek gaan met de leerkracht en deze van de juiste handvatten voorzien om binnen de klas tot een zo goed mogelijke oplossing te komen. Hierbij zullen de ouders ook betrokken worden.

U kunt het pestprotocol van Basisschool De Brink vinden onder het kopje 'Documenten' op deze website.