In het schooljaar 2020-2021 staan leerkrachten Marjo Gerrits, Jamy van Driel-Swijghuizen en Karlijn Thomassen-Janssen voor deze groep.
Jamy werkt op de maandag en vrijdag. Marjo werkt op dinsdag en woensdag. Daniëlle Hendriks vervangt Karlijn, wegens zwangerschapsverlof, op de donderdag tot januari 2021.

De groepen 1-2 werken volgens de methodiek van het beredeneerd aanbod. De groepen 1-2 werken volgens de methodiek van het beredeneerd aanbod. Onder een beredeneerd aanbod verstaan we een thematisch onderwijsaanbod (al dan niet gebruik makend van een kleuterprogramma) van betekenisvolle, samenhangende activiteiten, op basis van vooraf gestelde leer - en ontwikkelingsdoelen. Het aanbod sluit aan bij het ontwikkelingsniveau, de onderwijsbehoeften en de talenten van de kinderen. Gedurende het schooljaar is daar een opklimming van moeilijkheidsgraad zichtbaar en wordt het aanbod in drie instructieniveaus aangeboden. De niveaus hebben betrekking op de basisgroep, de groep die extra ondersteuning nodig heeft en de groep die meer uitdaging kan gebruiken.