Groep 4

In het schooljaar 2023-2024 staan leerkrachten Marjo Driessen en Katia Oome voor deze groep.
Marjo is aanwezig op di-wo-do en Katia is aanwezig op ma-vr.

Wij werken met de volgende methodes:
Wereld in Getallen (v5) 
Bareka
Taal Actief 5
Leesweek (spelling en technisch lezen)
Vreedzame School
Handschrift
Blink geïntegreerd

Betrokkenheid is het sleutelwoord als het gaat om leren. Wij bevorderen dat leerlingen actief betrokken zijn bij het leerproces en hanteren daarvoor binnen onze school diverse werkvormen. Dit varieert van wisbordjes tot een reken- en taal/leescircuit.

Kinderen leren op verschillende manieren, dus zetten we ook in op samenwerkend leren, spelenderwijs leren, bewegend leren en leren door te doen. We werken in de groepen op verschillende niveaus en sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van de kinderen. Kinderen ontwikkelen zich als geen ander spelenderwijs en door alles te ervaren. Niet alleen door instructie, maar met name ook door dingen te doen. Dat wil zeggen veel in spelvorm, bewegend leren en veel afwisselde werkvormen.